SI EN
#development#EnergyIndependentCamps#MORS#Plan2022
4 min branja
Za SiEnE izredno uspešno 2021, še večja pričakovanja v letu 2022
Za SiEnE izredno uspešno leto 2021, še večja pričakovanja ustanoviteljev MORS in TECES ter članov SiEnE v letu 2022
Za SiEnE izredno uspešno 2021, še večja pričakovanja v letu 2022
Za SiEnE izredno uspešno leto 2021, še večja pričakovanja ustanoviteljev MORS in TECES ter članov SiEnE v letu 2022
4 min branja
Partnerstvo SiEnE je bilo ustanovljeno v drugi polovici leta 2020. Navkljub izredno kratkemu času delovanja je za partnerstvom izredno uspešno leto 2021.

Skupaj s strokovnjaki in ob odlični podpori Ministrstva za obrambo RS (MORS) smo se vključili v aktivnosti mednarodnih delovnih skupin, vzpostavili strateška partnerstva s partnerji iz držav EU ter prevzeli proaktivno vlogo pri zasnovi projektov strateškega sodelovanja na meddržavnem nivoju.

Glede na pridobljene izkušnje, postavljeno strategijo delovanja SiEnE in dobro zastavljena izhodišča domačega in mednarodnega sodelovanja, so tudi pričakovanja ustanoviteljev SiEnE za leto 2022 ambiciozna. Partnerstvo SiEnE želimo dodatno okrepiti s ključnimi nosilci znanja in kompetenc iz slovenskih podjetij in raziskovalnih organizacij ter zasnovati nacionalne in mednarodne projekte za vzpostavitev demonstracijskega poligona pametnega energetsko učinkovitega kampa v Sloveniji.

Za SiEnE izredno uspešno leto 2021

Povod za ustanovitev SiEnE je bila s strani ustanoviteljev MORS in TECES zaznana velika priložnost v naslavljanju energetskih in okoljskih izzivov ter izzivov zelene tranzicije obrambnega področja.

Trend ozelenitve obrambnega področja ter z njo povezana povečana podpora prehodu zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev iz zgolj civilnega spektra v njihovo dvojno rabo, odpira velik prostor, kamor lahko vstopijo člani SiEnE in drugi z nami povezani ključni deležniki.

Ključne številke in rezultati delovanja SiEnE v letu 2021:

 • upravljanje in koordinacija partnerstva:
  • ustanovitelja MORS in TECES: 38 sestankov;
  • ekspertna skupina SiEnE: 9 delovnih/posvetovalnih sestankov in več neformalnih sestankov, 3 delovni sestanki med člani Ekspertne skupine SiEnE, predstavniki MORS in TECES na temo sodelovanja slovenskih predstavnikov v EDA CF SEDSS.
  • člani: 10 posvetov članov;
  • člani – MORS: 12 bilateralnih sestankov med člani in predstavniki MORS za predstavitev razvojnih zmogljivosti člana;
 • izvedba RR študije o možnostih razvoja pametnih energetsko učinkovitih kampov
  • analiza stanja tehnike in relevantnih trendov ter vrzeli na področju inovacijskih kapacitet in zmogljivosti; priprava vizije, strategije razvoja in koncepta; načrt implementacije; predlog 10 ukrepov nadaljnjega razvoja in podpore inovacijskemu okolju v prihodnjih 10 letih;
 • strokovna podpora operativnim projektom MORS:
  • priprava predlogov strokovne podpore MORS, tako delu, ki je vezan na zaščito in reševanje (URSZR), kot obrambnemu za izgradnjo nove in prenove stare infrastrukture MORS (digitalizacija, energetska prenova…);
  • priprava izhodišč za strokovno podporo pri vzpostavitvi nacionalnega centra za civilne zaščite (predvsem v luči vsebin vezanih na pametni energetsko učinkoviti kamp);
 • internacionalizacija:
  • priprava kataloga predlogov projektov članov SiEnE;
  • priprava predloga strateških usmeritev razvoja in tehnoloških področij TBB04: Energy management technologies za EDA CapTech Energy and Environment (CapTEch EnE) in ter z njimi povezani predlogi projektov mednarodnega sodelovanja. Predlog je v decembru 2021 postal del Strategic Research Agenda (SRA) CapTech EnE, kar pomeni postavitev temeljev prihodnjega mednarodnega sodelovanja;
  • vključitev slovenskih strokovnjakov v delovna telesa evropskih obrambnih organizacij (CapTech EnE, CF SEEDS, IF CEDSS…);
  • priprava strateških predlogov bilateralnega meddržavnega sodelovanja (SI-FR, SI-NE, SI-NL…), ki bodo postali temelj ciljno usmerjenega mednarodnega sodelovanja;
  • TECES/SiEnE postal slovenski Point of Contact (POC) za področje Energy & Environment za pripravo predlogov projektov na javni poziv Evropskega obrambnega sklada (EDF, 2021);
  • TECES/SiEnE prevzel koordinacijo mednarodnega konzorcija na temo pametnih energetsko učinkovitih kampov (EDF, 2021). V predlog projekta smo uspešno vključili 4 slovenske partnerje in 2 podizvajalca. Prijava je bila uspešno oddana 09. 12. 2021;
  • TECES/SiEnE strateško vključen v mednarodni konzorcij na temo hranjenja energije v kampih (EDF, 2021). V projekt smo uspešno vključili 2 slovenska partnerja in 3 podizvajalce. Prijava je bila uspešno oddana 09. 12. 2021;
  • predstavitev slovenskega pristopa EUMC Mini Away Day: »Slovenian approach towards GREENING DEFENCE«, 19. 10. 2021. Dogodek v organizaciji MORS ob predsedovanju Slovenije Svetu EU je predstavljal neformalno srečanje članov Vojaškega komiteja EU (EUMC), ki ga sestavljajo visoki vojaški predstavniki EU držav. Predstavniki MORS in 5 slovenskih civilnih strokovnjakov je predstavilo slovenski pristop k ozelenitvi obrambnega področja v sklopih »Capability And Robustness Of Energy Distribution Networks« in »Smart deployable infrastructure capabilities;
  • Predstavitev slovenskega pristopa k ozelenitvi obrambnega sektorja na dogodku SMEs & Defence Initiatives: Unlocking Opportunities & Overcoming Challenges, 30. 11. 2021. Online dogodek v organizaciji SBRA, MORS in EDA. Pri več kot 150 udeležencem ter evropskimi predstavniki (EDA, EC, EDF, DG ENER, DG DEFIS, …).

OPOMBA: podrobno poročilo o delovanju SiEnE v letu 2021 je na voljo članom SiEnE na tej povezavi.

Dostop je omogočen predstavnikom članov SiEnE na MS Teams & Sharepoint portalu TECES. Če ste član in bi želeli imeti dostop, nas kontaktirajte.

Ambiciozni načrti SiEnE v letu 2022

Eden od zaključkov strateškega sestanka MORS in TECES v januarju 2022 je bila ugotovitev, da je mednarodno uspešno delovanje SiEnE rezultat celostnega pristopa slovenskih deležnikov. Zato se bo v tej smeri nadaljevalo tudi naprej.

Jedro aktivnosti mednarodnega delovanja SiEnE v letu 2022 temeljijo vsekakor na predlogih ukrepov in vsebin »RR študije o možnostih razvoja pametni energetsko učinkoviti in energijsko samozadostnih kampih«.

Poudarek bo dan na krepitvi mednarodnega sodelovanja s ključnimi partnerji iz EU in pripravo bilateralnih ali multilateralnih predlogov projektov ter drugih oblik sodelovanja. Vse to bo predstavljalo odlična izhodišča za mednarodno delovanje naših članov in drugih deležnikov.

Ključne aktivnosti SiEnE v letu 2022:

 • upravljanje in koordinacija partnerstva:
  • okrepitev partnerstva SiEnE s ključnimi nosilci znanj in kompetenc (podjetja, RO, eksperti, …);
  • ciljno usmerjeni sestanki med člani in MORS za identifikacijo razvojnih potencialov;
 • vzpostavitev lokacije za postavitev demo poligona za pametne energetsko učinkovite kampe
  • priprava projektov, s katerimi bi pričeli vzpostavljati ciljno infrastrukturo skupaj s slovenskimi in mednarodnimi partnerji;
 • izvajanje predlaganih ukrepov RR študije za pametne energetsko učinkovite kampe
  • aktivnosti za pripravo razvojnih misij in tematsko-tehnoloških področij misij skupaj s člani kot izhodišč mednarodnega sodelovanja in projektov;
  • priprava dveh novih razvojnih misij (cyber security in logistika);
  • pripravo projektnih predlogov za načrtovani javni razpis za DEMO PILOTI NOO (MGRT, 2022);
 • strokovna podpora projektom MORS:
  • vzpostavitev multidisciplinarne strokovne skupine za podporo energetski prenovi obstoječe in izgradnje nove infrastrukture MORS, z vključitvijo digitalizacije;
  • strokovna podpora pripravi strategije zelenega prehoda MORS in SV;
  • strokovna podpora aktivnostim URSZR (izgradnja centra za zaščito in varnost);
  • okrepitev baze strokovnjakov v podporo mednarodnim aktivnostim SiEnE;
 • internacionalizacija:
  • prenova kataloga predlogov projektov članov SiEnE;
  • poziv za vključitev slovenskih strokovnjakov v delovna telesa evropskih obrambnih organizacij (CapTech EnE, CF SEEDS, IF CEDSS, …);
  • zaključevanje strateških programov bilateralnega meddržavnega sodelovanja (SI-FR, SI-NE, SI-NL…);
  • vzpostavitev mednarodnega »community« za področje rešitev dvojne rabe energetsko samozadostnih kampov;
  • dopolnitev področij vključenja slovenskih strokovnjakov na področja materialov, krožnega gospodarstva (po postavljenem modelu delovanja SiEnE in s podporo MORS);

OPOMBA: načrt ključnih aktivnosti SiEnE v letu 2022 je na voljo članom SiEnE na tej povezavi.

Dostop je omogočen predstavnikom članov SiEnE na MS Teams & Sharepoint portalu TECES. Če ste član in bi želeli imeti dostop, nas kontaktirajte.

Dodatne informacije

Za več informacij o možnostih vašega sodelovanja v aktivnostih SiEnE in vključevanja v mednarodne aktivnosti, projekte ali dobavne verige, nas kontaktirajte.

 Goran POTOČNIK ČERNE .:. +386 2 333 13 53 .:. SiEnE@teces.si

Deli objavo

Sorodne objave

14. 02. 2024
Projekt HibroM v fazi razvoja prototipov
V projektu HibroM smo konec leta 2023 prešli v fazo razvoja in izdelave prototipov hibridnega mobilnega mikro omrežja začasnih baz. Konzorcijski partn...
2 min branja
7. 06. 2023
Minister za obrambo s TECES podpisal pismo podpore projektu INDY
Minister za obrambo Marjan Šarec in direktor TECES Matej Gajzer sta 7. junija 2023 podpisala pismo podpore izvajanju evropskega projekta INDY. ...
2 min branja
14. 10. 2022
Vodik kot pomemben energent pri ozelenitvi obrambnega sektorja
V Ljubljani je med 11.-12.10.2022 potekala prva mednarodna tematska delavnica v okviru CF SEDSS na temo vodika in vodikovih tehnologij. ...
3 min branja
25. 07. 2022
Izjemen uspeh Slovenije na razpisu EDF 2021
Na mednarodnem razpisu EDF 2021 smo slovenski partnerji dosegli izjemen uspeh, med njimi tudi TECES z dvema odobrenima projektoma. ...
2 min branja
10. 06. 2022
Obrambni sektor mora odpreti svoja vrata civilnim rešitvam
Slovenija navkljub svoji majhnosti, velika pobudnica in promotorka ozelenitve obrambnega področja tudi preko SiEnE partnerstva....
2 min branja
21. 04. 2022
Demonstracijski poligon pametnega kampa za dvojno rabo
Z namenom, da slovenskim deležnikom približamo delovanje mednarodnega obrambnega okolja, smo v sklopu partnerstva SiEnE organizirali dogodek....
2 min branja