SI EN
#camps#MORS#projects#rd-missions#SiEnE#strategy#study
4 min branja
Zaključek RR študije možnosti razvoja pametnih kampov
Zaključek RR študije možnosti razvoja pametnih energetsko učinkovitih kampov
Zaključek RR študije možnosti razvoja pametnih kampov
Zaključek RR študije možnosti razvoja pametnih energetsko učinkovitih kampov
4 min branja
V letu 2021 je bila za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (MORS) uspešno zaključena RR študija možnosti razvoja pametnih energetsko učinkovitih premestljivih kampov za obrambne in civilne namene (tako imenovano dvojno rabo).

Študija je iskala odgovore na specifične potrebe MORS, Slovenske vojske (SV) in Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). Podala je predloge razvojnih ukrepov in načrt strategije 10 letnega razvoja, ki upošteva razvojne kapacitete in zmogljivosti slovenskih deležnikov ter osvetlila možnosti mednarodnega sodelovanja v obrambnih programih.

Študija je zasnovana kot strateški dokument, ki naročniku omogoča razumevanje tehnologij, trendov in razvojnih zmogljivosti slovenskih partnerjev, ter mu omogoča enostavnejše sprejemanje odločitev in usmerjanje domačih in mednarodnih aktivnosti.

Izvedena študija, podkrepljena z izjemnimi rezultati mednarodnih aktivnosti TECES in in Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE), postavlja pametne energetsko učinkovite in energijsko neodvisne premestljive kampe kot eno izmed strateških področij mednarodnega delovanja MORS, TECES in SiEnE.

O študiji

RR študija možnosti razvoja pametnih premestljivih infrastrukturnih kapacitet – PamPIK (Pametni premestljivi kampi) se je izvajala na osnovi javnega naročila Ministrstvo za obrambo (MORS) št. 430-231/2020-13. Za izvajalca študije je bil izbran TECES, skupaj s podizvajalci, ki so hkrati tudi člani partnersta SiEnE: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Fakulteta za strojništvo UL (LAHDE in KES) in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM.

Cilj študije je bil podati odgovore na specifične potrebe in zahteve naročnika, predsem pa pregledati mednarodni potencial razvoja pametnih energetsko učinkovitih kampov, namenjenih tako za civilno kot obrambno rabo (dvojna raba ali »dual-use«).

Študija je zasnovana kot strateški dokument, ki naročniku omogoča lažje razumevanje tehnologij in trendov. Odločevalcem omogoča enostavnejše sprejemanje odločitev in zanesljivejše usmerjanje domačih in mednarodnih aktivnosti.

Izsledke študije je mogoče uporabiti tako za obrambne (razporeditvi oboroženih sil, policijskih sil, …) kot civilne (varnostne) namene (zaščita in reševanje, razseljene osebe, naravne in druge katastrofe, …). Študija podaja rešitve, ki so aplikativne v slovenskem prostoru, kot tudi v sklopu sodelovanja Slovenije z ostalimi članicami EU in Zveze NATO v  procesu ozelenitve obrambnega sektorja.

Vsebina študije

Študija je bila usmerjena v analizo stanja tehnike in globalnih trendov na ključnih področjih energetsko učinkovitih kampov in v pripravo strategije 10 letnega razvoja ob upoštevanju razvojnih kapacitet in zmogljivosti slovenskih deležnikov. Podaja predloge razvojnih ukprepov in načrt postopnega razvoja ter uvajanja produktov, ki temeljijo na razpoložljivosti prebojnih tehnologij in stanju razvoja ter tehnološke zrelosti produktov slovenske industrije za obrambno in civilno rabo.

Podroben seznam področij študije preverite na dnu te objave.

Razvojni potencial študije PamPIK

Največji razvojni potencial študije predstavljajo misije kot ključne razvojne usmeritve PamPIK s predlogi tematskih področij usmerjanja razvoja produktov v prihodnjih desetih letih. Čeprav so bile misije pripravljene v okviru potreb in zahtev obrambnega področja, se je izkazalo, da je za uspešno realizacijo ciljev PamPIK, nujna integracija civilnih rešitev za obrambne namene.

V Sloveniji ni podjetij in raziskovalnih organizacij, ki bi raziskovala in razvijala rešitve izključno za potrebe MORS in Slovenske vojske. Zato je potrebno v čim večji meri izkoristiti potencial civilnih deležnikov in jih vključiti v obrambne programe ter spodbujati razvoj produktov tako za civilne kot tudi obrambne namene (dvojna raba).

V tem oziru tudi dojemamo spodaj naštete misije kot področja, kjer je moč razvijati nove in napredne tehnološke rešitve, procese in storitve tako v kontekstu specifično obrambnih potreb kot tudi čisto splošnih (civilnih) potreb.

Razvojne misije:

 • Krovna misija: Pametni energetsko učinkoviti kamp
 • Pametno načrtovanje in upravljanje kampa,
 • Zelena proizvodnja, pretvorba in shranjevanje energije,
 • Električna mikro omrežja,
 • Toplotna, hladilna, klimatizacijska in prezračevalna tehnika,
 • Ravnanje z vodo in odpadki,
 • Skoraj nič energijske in trajnostne premestljive pametne stavbe,
 • Notranje okolje stavbe,
 • Logistika in
 • Kibernetska varnost.

 

Slika: Razvojne misije pametnih energetsko učinkovitih kampov

 

Več o razvojnih misijah v naslednjih objavah.

Iz kazala študije

 • ANALIZA STANJA TEHNIKE IN RELEVANTNIH TRENDOV
  • Identifikacija in pridobivanje ključnih potreb in zahtev naročnika
  • Krovne specifične zahteve, cilji in zmogljivosti PamPIK
  • Analiza stanja tehnike in relevantnih trendov ter vrzeli na področju inovacijskih kapacitet in zmogljivosti
   • Načrtovanje in oblikovanje kampa (ang. Camp Planning and Design)
   • Nivo kampa in stavb v kampu kot celote (Smart Camp)
    (Sistemi za oskrbo pametnega kampa z energijo kot so sistemi za proizvodnjo, pretvorbo, shranjevanje in rabo energije, sistemi za distribucijo energije (distribucijski mikro-sistemi za daljinsko ogrevanje in hlajenje, samozacelitvena, varna in pametna električna mikro-omrežja) ter sistemi za upravljanje z energijo (EMS) na ravni celotnega kampa, Prometna infrastruktura kampa in Oskrba in ravnanje z vodo)
   • Nivo posamezne enote in komponent v kampu (Camp Building Units)
    (Sistemi ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije in hlajenja, Sistemi za upravljanje stavbe (kot so sistemi za upravljanje z energijo stavbe (BEMS) in sistemi za upravljanje stavb, interierja, varnosti in varovanja), Notranje okolje v stavbah (naprave (gospodinjske in profesionalne naprave), s pohištvom oblikovan interier, sanitarni prostori, upravljanje s svetlobo v notranjosti stavb, samočistilnost in samorazkužilnost površin, okolje z zmanjšanim ali brez elektronskega šuma …), Elementi ovoja stavbe, Gradnja stavb in skoraj nič energijske premestljive stavbe (sNES))
 • VIZIJA, STRATEGIJA RAZVOJA IN KONCEPT PAMPIK
  • Vizija in cilji PamPIK
  • Želene funkcionalnosti PamPIK
   • kamp kot celota: Proizvodnja in pretvorba energije brez (z minimalnimi) izpustom toplogrednih plinov in drugih toksičnih onesnažil, Kemijska, električna in elektrokemijska hramba energije, Shranjevanje toplote in hladilne energije, Izkoriščanje odpadne oz. presežne toplote, Reciklaža sive vode in pridobivanje vode iz narave, Zanesljivost oskrbe z energijo, Avtonomnost enot, Modularnost enot, Modularnost vmesnikov za izmenjavo energije in informacij, Samodiagnostika in samozdravljenje mikro-omrežja in naprav, Redundanca v infrastrukturi za oskrbo z energijo, Povezljivost različnih sistemov za oskrbo z energijo, Informacijska varnost, Upravljanje z odpadki,
   • posamezna stavba: Minimizacija potrebne energije za ogrevanje in hlajenje prostorov celotne stavbe, Hitrost in enostavnost postavitve, rekonfiguracije ali odstranitve stavbe, Prilagodljivost stavbe (menjava funkcije po potrebi), Nizek nivo obremenitve s hrupom vsled bivanja v stavbi, Varnost pred požarom v stavbi, Zagotavljanje kakovosti mikroklimatskih pogojev v stavbi, Zagotavljanje osvetlitve in prilagodljivost svetlobe v prostorih v stavbi, Samostojna oskrba z energijo za potrebe bivanja,
   • komponente: Kompaktna zgradba naprav, Delovanje z majhnimi toplotnimi izgubami, Hitra in enostavna vgradnja in odstranjevanje naprav, Prilagodljivost (univerzalnost) in izmenljivost naprav, Možnost popravljanja v primeru okvare ali poškodbe, Tiho delovanje naprav, Varnost pred požarom naprav, Povezljivost in možnost vzporednega delovanja naprav, Odpornost na elektromagnetne vplive in majhna elektromagnetna sevanja naprav, Zaščitenost pred vplivi okolja)
  • Razvoj koncepta PamPIK(kampi po namembnosti, vpliv funkcionalnosti na specifične zahteve in namembnost kampa)
  • Strategija razvoja PamPIK
   • (podpora misijam kot ključnim razvojnim usmeritvam za 10 let, podpora inovacijskemu podpornemu okolju na obrambnem področju s ključnimi deležniki in nosilci na obrambnem področju (celovita vsebinska in finančna podpora procesu inoviranja, viri (so)financiranja v celotnem procesu inoviranja), Podpora razvoju kadrov na obrambnem področju, Podpora povezovanju in internacionalizaciji, Podpora strateškemu povezovanju deležnikov v okviru partnerstva SiEnE)
 • NAČRT IMPLEMENTACIJE PAMPIK
  • Predlog razvoja eksperimentalnega laboratorija na identificirani lokaciji

Dodatne informacije

Če vas zanima več informacij o študiji in predvsem z njo povezanih aktivnostih, nas kontaktirajte.

 Goran POTOČNIK ČERNE – TECES .:. +386 2 333 13 53 .:. SiEnE@teces.si

Deli objavo

Sorodne objave

14. 10. 2022
Vodik kot pomemben energent pri ozelenitvi obrambnega sektorja
V Ljubljani je med 11.-12.10.2022 potekala prva mednarodna tematska delavnica v okviru CF SEDSS na temo vodika in vodikovih tehnologij. ...
3 min branja
25. 07. 2022
Izjemen uspeh Slovenije na razpisu EDF 2021
Na mednarodnem razpisu EDF 2021 smo slovenski partnerji dosegli izjemen uspeh, med njimi tudi TECES z dvema odobrenima projektoma. ...
2 min branja
4. 04. 2022
Razvojne misije - ključne usmeritve razvoja produktov
Razvojne misije predstavljajo strateška področja usmerjanja razvoja naprednih tehnologij, produktov in storitev v prihodnjih 10 letih za dvojno rabo. ...
4 min branja
1. 04. 2022
Delovanje partnerstva SiEnE preseglo pričakovanja!
Po letu in pol delovanja partnerstva SiEnE so se januarja 2022 predstavniki ustanoviteljev sestali na strateškem sestanku....
3 min branja
28. 03. 2022
Za SiEnE izredno uspešno 2021, še večja pričakovanja v letu 2022
Navkljub izredno kratkemu času delovanja je za partnerstvom SiEnE izredno uspešno leto 2021. Še večja pa so pričakovanja v 2022....
4 min branja
18. 03. 2022
Katere so najpomembnejše kritične surovine v EU obrambnem sektorju?
Predstavniki ustanoviteljev SiEnE so se marca 2022 udeležili spletne delavnice »Circularity of Critical Raw Materials«...
2 min branja